top of page

עדה ליכטמן ז"ל ילידת קרקוב פולין. למחנה סוביבור הגיעה בשנת 1942, שם נישאה לבעלה יצחק ליכטמן ז"ל ולקחו יחד חלק פעיל במרד במחנה בשנת 1943. העידה במשפט אייכמן בשנת 1961 ובמשפט האגן (משפט סוביבור) בשנים 1966-1965. התגוררו בחולון עד למותם.

רות אליעז ז"ל ילידת 1922 אוסטראווה שבצ'כוסלובקיה. ב-1942 גורשה לטרזינשטט, ב-1943 גורשה לאושוויץ ושם שימשה היא ובתה התינוקת שנולדה במחנה, כשפני ניסונות בידי ד"ר מנגלה עד למות בתה. בשנת 1945 שוחררה רות במחנה העבודה טאוכה שליד לייפציג ושבה לצ'כוסלובקיה. בשנת 1949 עלתה לישראל ומאז התגוררה בישוב בית יצחק, בשנת 1975 החלה רות לספר את סיפורה לבני נוער ישראלים, בתגובה לפרסומים של מכחישי שואה. ספרה "רוח חיים" פורסם בגרמניה ובישראל. נפטרה בשנת 2008.   

אסתר הרשקוביץ ז"ל לבית גרין ילידת אוסטרו-הונגריה 1923. בשנת 1939, עם פרוץ המלחמה נלקחה לגטו ומשם למחנה ההשמדה אוושויץ. עם תום המלחמה שהתה במחנה ברגן בלזן, ב-1947 נישאה לבעלה יעקב הרשקוביץ ועלו לישראל עם קום המדינה.

נשיאת "בני ברית" והועד למען החייל, פעילה במועדון שיקום חולי נפש "אנוש", כמו כן העניקה מלגות ללימודי שואה. 

בשנת 1985 קיבלה אות הנשיא למתנדב מנשיא המדינה הרצוג שאף שחרר אותה מברגן בלזן.

bottom of page